Our Service

For Providers

เพื่อยกระดับการให้บริการทางสุขภาพขององค์กรคุณและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ด้วยแนวคิดการแพทย์แม่นยำและการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล

Genfosis นำเสนอการตรวจ DNA เฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแม่นยำ พร้อมด้วยบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้รับบริการและบุคลากรหลังการส่งมอบผล เพื่อต่อยอดบริการทางสุขภาพให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

บริการครอบคลุมทุกความต้องการ

Genfosis ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ตรวจ DNA จากสิ่งส่งตรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) การรายงานผลที่หลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล ซึ่งจะช่วยออกแบบดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

Our Service

For Individuals

  • มีความเสี่ยงจะเกิดโรคหรือไม่?
  • กินอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะกับร่างกาย?
  • มีความเสี่ยงจะแพ้ยาอะไรบ้าง?

DNA ของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพของเราจึงมีความจำเพาะและต่างจากคนอื่น

Genfosis จะช่วยเปิดเผยข้อมูลของตัวคุณให้ลึกถึงระดับ DNA ที่แม้แต่ตัวคุณก็อาจไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อยกระดับการดูแลตนเองไปอีกขั้น

Our standard

เรามีแผนการตรวจความเสี่ยงจำนวน 16 หมวด ได้แก่